ติดต่อเรา
เราต้องการได้ยินจากคุณ! โปรดกรอกแบบฟอร์มการโทรหรือส่งอีเมลถึงเราและหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้าน dashcam ของเราจะติดต่อคุณทันทีที่เราสามารถดำเนินการได้ เราหมายถึงความคิดเห็นและคำถามของคุณมีความสำคัญต่อเรา ขอบคุณและขับรถอย่างปลอดภัย

ที่อยู่ทางไปรษณีย์และที่อยู่จริงของเราคือ Dash CamMontifyiore 14 / 3Beer Sheva, 8429724 Dash-Cam.com ™มีฐานอยู่ใน Beer Sheva Montefiore Israel อีเมลติดต่อทั่วไปของเราคือ [email protected] สำหรับการสนับสนุนด้านเทคนิคโปรดส่งอีเมล (โปรดระบุหมายเลขคำสั่งซื้อ 6- หลักของคุณ): [email protected] หมายเลขโทรฟรีและหมายเลขโทรศัพท์ท้องถิ่น: (+ 972) 502733599 (MF 9: 00-6: 00 CST) หากต้องการนัดหมายการติดตั้งที่สถานที่ Beer Sheva ของเราโปรดโทร