Termat dhe Kushtet

Mirë se vini në Dash Cam!

Këto terma dhe kushte përshkruajnë rregullat dhe rregulloret për përdorimin e Dash Cam's Website, që gjendet në https://www.dash-cam.com.

Duke hyrë në këtë faqe, supozojmë që i pranoni këto kushte dhe kushte. Mos vazhdoni të përdorni Dash Cam nëse nuk pajtoheni të merrni të gjitha termat dhe kushtet e deklaruara në këtë faqe. Termat dhe Kushtet tona janë krijuar me ndihmën e Termat dhe Kushtet Generator dhe Modeli i Politikave të Privatësisë.

Terminologjia e mëposhtme zbatohet për këto Kushte dhe Shprehje, Deklarata e Privatësisë dhe Njoftimi për Dënim dhe të gjitha Marrëveshjet: "Klienti", "Ju" dhe "Juaj" i referohen juve, personi hyni në këtë faqe dhe në përputhje me kushtet dhe afatet e Kompanisë. "Kompania", "Jonë", "Ne", "Jonë" dhe "Ne", i referohen Kompanisë tonë. "Partia", "Palët", ose "Ne", i referohen si Klientit ashtu edhe vetes. Të gjitha termat i referohen ofertës, pranimit dhe shqyrtimit të pagesës së nevojshme për të ndërmarrë procesin e asistencës sonë për Klientin në mënyrën më të përshtatshme për qëllimin e shprehur të përmbushjes së nevojave të Klientit në lidhje me ofrimin e shërbimeve të deklaruara të Kompanisë, në përputhje me dhe sipas ligjit të Holandës. Çdo përdorim i terminologjisë së mësipërme ose fjalë të tjera në njëjës, plural, kapitalizim dhe / ose ai ose ata, merren si të këmbyeshme dhe për këtë arsye i referohen të njëjtave.

biskota

Ne përdorim përdorimin e cookies. Duke hyrë në Dash Cam, ju pranuat të përdorni cookies në pajtim me Politikën e Dash Cam's Privacy.

Shumica e faqeve interaktive përdorin cookies për të na lejuar të marrim detajet e përdoruesit për çdo vizitë. Cookies janë përdorur nga faqen tonë të internetit për të mundësuar funksionalitetin e zonave të caktuara për ta bërë më të lehtë për njerëzit që vizitojnë faqen tonë të internetit. Disa nga partnerët tanë / reklamuesit mund të përdorin gjithashtu cookie-t.

Liçensë

Përveç rasteve kur thuhet ndryshe, Dash Cam dhe / ose licensuesit e saj kanë të drejtat e pronësisë intelektuale për të gjithë materialin në Dash Cam. Të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale janë të rezervuara. Ju mund ta përdorni këtë nga Dash Cam për përdorimin tuaj personal të nënshtruar ndaj kufizimeve të vendosura në këto terma dhe kushte.

Ju nuk duhet të:

 • Riprodhoni materiale nga Dash Cam
 • Shitet, jepet me qira ose nën-licencë nga Dash Cam
 • Riprodhoni, kopjoni ose kopjoni materiale nga Dash Cam
 • Riorganizo përmbajtjen nga Dash Cam

Kjo Marrëveshje do të fillojë në datën në vijim.

Pjesë të kësaj faqe interneti ofrojnë një mundësi për përdoruesit për të postuar dhe shkëmbyer mendime dhe informacione në fusha të caktuara të faqes së internetit. Dash Cam nuk filtron, modifikon, publikon ose komenton komentet para pranisë së tyre në faqen e internetit. Komentet nuk pasqyrojnë pikëpamjet dhe mendimet e Dash Cam, agjentëve të saj dhe / ose bashkëpunëtorëve. Komentet reflektojnë pikëpamjet dhe mendimet e personit që paraqesin pikëpamjet dhe mendimet e tyre. Në masën e lejuar nga ligjet në fuqi, Dash Cam nuk do të jetë përgjegjës për komentet ose për ndonjë përgjegjësi, dëmtim ose shpenzim të shkaktuar dhe / ose të pësuar si rezultat i çdo përdorimi dhe / ose postimi dhe / ose shfaqja e komenteve këtë faqe interneti.

Dash Cam rezervon të drejtën për të monitoruar të gjitha Komentet dhe për të hequr çdo Koment që mund të konsiderohet i papërshtatshëm, ofendues ose shkakton shkelje të këtyre Kushteve dhe Kushteve.

Ju garantoni dhe përfaqësoni atë:

 • Ju keni të drejtë të postoni Komentet në faqen tonë të internetit dhe të keni të gjitha licencat dhe pëlqimet e nevojshme për ta bërë këtë;
 • Komentet nuk sulmojnë të drejtën e pronësisë intelektuale, duke përfshirë pa kufizim të drejtën e autorit, patentën ose markën tregtare të ndonjë pale të tretë;
 • Komentet nuk përmbajnë asnjë material shpifës, shpifës, ofendues, të pahijshëm ose ndryshe të paligjshëm, që është një pushtim i privatësisë
 • Komentet nuk do të përdoren për të kërkuar ose promovuar aktivitete afariste ose me porosi ose të pranishme tregtare ose veprimtari të paligjshme.

Ju dhuroni Dash Cam një licencë jo-ekskluzive për përdorimin, riprodhimin, modifikimin dhe autorizimin e të tjerëve për të përdorur, riprodhuar dhe redaktuar ndonjë nga komentet tuaja në të gjitha format, formatet ose mediat.

Hyperlinking në përmbajtjen tonë

Organizatat e mëposhtme mund të lidhen me faqen tonë të internetit pa miratimin paraprak me shkrim:

 • Agjencitë qeveritare;
 • Motorë kërkimi;
 • Organizatat e lajmeve;
 • Shpërndarësit e dosjeve në linjë mund të lidhen me faqen tonë të internetit në të njëjtën mënyrë si ato hyperlink në Websites e bizneseve të tjera të listuara; dhe
 • Bizneset e akredituara në Sistemin e gjerë përveç kërkimit të organizatave jofitimprurëse, qendrave tregtare të bamirësisë dhe grupeve të bamirësisë për mbledhjen e fondeve të cilat nuk mund të lidhen me faqen tonë të internetit.

Këto organizata mund të lidhen me faqen tonë në shtëpi, me botimet ose me informacione të tjera të internetit për aq kohë sa lidhja: (a) nuk është në asnjë mënyrë mashtruese; (b) nuk përfshin në mënyrë të gabuar sponsorizimin, miratimin ose miratimin e palës që lidh dhe produktet dhe / ose shërbimet e saj; dhe (c) përshtatet në kontekstin e faqes së palës së lidhur.

Ne mund të shqyrtojmë dhe të aprovojmë kërkesat e tjera të lidhura nga llojet e mëposhtme të organizatave:

 • burime të njohura të konsumit dhe / ose të biznesit;
 • dot.com faqet e komunitetit;
 • shoqata ose grupe të tjera që përfaqësojnë bamirësi;
 • shpërndarësit në linjë në internet;
 • portalet e internetit;
 • kontabilitetit, ligjit dhe firmave konsulente; dhe
 • institucionet arsimore dhe shoqatat tregtare.

Ne do të miratojmë kërkesat për lidhje me këto organizata nëse vendosim që: (a) lidhja nuk do të na bënte të pafavorshëm ndaj vetes apo bizneseve tona të akredituara; (b) organizata nuk ka të dhëna negative me ne; (c) përfitimi për ne nga dukshmëria e hyperlink kompenson mungesën e Dash Cam; dhe (d) lidhja është në kontekstin e informacionit të përgjithshëm të burimeve.

Këto organizata mund të lidhen me faqen tonë në shtëpi për aq kohë sa lidhja: (a) nuk është në asnjë mënyrë mashtruese; (b) nuk nënkupton në mënyrë të gabuar sponsorizimin, miratimin ose miratimin e palës që lidh dhe produktet ose shërbimet e saj; dhe (c) përshtatet në kontekstin e faqes së palës së lidhur.

Nëse jeni një nga organizatat e listuara në paragrafin 2 më lart dhe jeni të interesuar të lidhni në faqen tonë të internetit, ju duhet të na informoni duke dërguar një e-mail në Dash Cam. Ju lutemi të përfshini emrin tuaj, emrin tuaj të organizatës, informacionin e kontaktit si dhe URL-në e faqes suaj, një listë të URL-ve nga të cilat dëshironi të lidhni në faqen tonë të internetit dhe një listë të URL-ve në faqen tonë në të cilën dëshironi të lidhje. Prisni 2-3 javë për një përgjigje.

Organizatat e aprovuara mund të lidhin hyperlink në faqen tonë të internetit si më poshtë:

 • Duke përdorur emrin tonë të korporatës; ose
 • Duke përdorur një lokacion të njëtrajtshëm burimesh që lidhet me; ose
 • Duke përdorur ndonjë përshkrim tjetër të faqes sonë të internetit që lidhet me këtë, ka kuptim brenda kontekstit dhe formatit të përmbajtjes në faqen e partisë që lidhet.

Asnjë përdorim i logos së Dash Cam ose vepra arti tjetër nuk do të lejohet për lidhjen e mungesës së një kontrate të licencës së markës tregtare.

Iframes

Pa miratimin paraprak dhe lejen me shkrim, ju nuk mund të krijoni korniza rreth faqeve tona që ndryshojnë në çfarëdo mënyre paraqitjen vizuale ose pamjen e faqes sonë të internetit.

Përgjegjësia e përmbajtjes

Ne nuk do të mbajmë përgjegjësi për çdo përmbajtje që shfaqet në faqen tuaj. Ju pranoni të na mbrojnë dhe të mbrojnë nga të gjitha pretendimet që po rriten në faqen tuaj elektronike. Asnjë lidhje nuk duhet të shfaqet në ndonjë faqe interneti që mund të interpretohet si shpifëse, e turpshme ose penale, ose që shkel, përndryshe cenon ose mbron shkeljen ose shkeljet e tjera të të drejtave të palëve të treta.

Privacy juaj

Ju lutemi lexoni Politikën e Privatësisë

Rezervimi i të Drejtave

Ne rezervojmë të drejtën të kërkojmë që të hiqni të gjitha lidhjet ose ndonjë lidhje të veçantë në faqen tonë të internetit. Ju miraton menjëherë heqjen e të gjitha lidhjeve në faqen tonë të internetit sipas kërkesës. Ne gjithashtu rezervojmë të drejtën për të miratuar këto kushte dhe kushte dhe është lidhja e politikës në çdo kohë. Duke u lidhur vazhdimisht me faqen tonë të internetit, ju pranoni të jeni të lidhur me këto terma dhe kushte lidhëse.

Heqja e lidhjeve nga faqja jonë e internetit

Nëse gjeni ndonjë lidhje në faqen tonë të internetit që është ofenduese për çfarëdo arsye, ju jeni të lirë të kontaktoni dhe të na informoni çdo moment. Ne do të shqyrtojmë kërkesat për të hequr lidhjet, por ne nuk jemi të detyruar ose të përgjigjemi drejtpërdrejt.

Ne nuk sigurojmë që informacioni në këtë faqe është i saktë, ne nuk garantojmë plotësinë apo saktësinë e tij; as nuk premtojmë që të sigurojmë që faqja e internetit të mbetet e disponueshme ose që materiali në uebfaqe të mbahet i azhurnuar.

mohim

Në masën maksimale të lejuar nga ligji në fuqi, ne përjashtojmë të gjitha përfaqësimet, garancitë dhe kushtet në lidhje me faqen tonë të internetit dhe përdorimin e kësaj faqeje interneti. Asgjë në këtë mohim nuk do të:

 • të kufizojë ose të përjashtojë përgjegjësinë tonë ose përgjegjësinë tuaj për vdekje ose lëndime personale;
 • të kufizojë ose të përjashtojë përgjegjësinë tonë ose përgjegjësinë tuaj për mashtrim apo keqinterpretim mashtrues;
 • kufizoni secilën prej detyrimeve tona ose detyrimeve tuaja në asnjë mënyrë që nuk lejohet sipas ligjit në fuqi; ose
 • përjashtoj ndonjë nga detyrimet tona ose të tua që nuk mund të përjashtohet sipas ligjit në fuqi.

Kufizimet dhe ndalimet e përgjegjësisë të përcaktuara në këtë Seksion dhe gjetkë në këtë mohim: (a) janë subjekt i paragrafit të mësipërm; dhe (b) të qeverisin të gjitha detyrimet që rrjedhin nga mohimi, duke përfshirë detyrimet që lindin në kontratë, në tortë dhe për shkelje të detyrimit ligjor.

Për sa kohë që faqja e internetit dhe informacioni dhe shërbimet në faqen e internetit ofrohen pa pagesë, ne nuk do të jemi përgjegjës për ndonjë humbje apo dëmtim të ndonjë natyre.