Algemene voorwaarden

Welkom bij Dash Cam!

Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Dash Cam, te vinden op https://www.dash-cam.com.

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf Dash Cam niet gebruiken als u niet akkoord gaat met het opnemen van alle voorwaarden en bepalingen die op deze pagina worden vermeld. Onze algemene voorwaarden zijn gecreëerd met behulp van de Algemene voorwaarden Generator en de Privacybeleid sjabloon.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer Notice en alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die zich op deze website aanmeldt en voldoet aan de algemene voorwaarden van het Bedrijf. "Het bedrijf", "Onszelf", "Wij", "Ons" en "Ons", verwijst naar ons Bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Ons" verwijst naar zowel de Klant als naar onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de acceptatie en de overweging van de betaling die nodig is om de procedure van onze assistentie aan de Cliënt op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel tegemoet te komen aan de behoeften van de Cliënt met betrekking tot de levering van de vermelde services van de Vennootschap, in overeenstemming met en onderhevig aan de heersende wetgeving van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en / of hij / zij of zij, worden als onderling uitwisselbaar beschouwd en verwijzen daarom naar hetzelfde.

Cookies

Wij gebruiken het gebruik van cookies. Door naar Dash Cam te gaan, hebt u ermee ingestemd om cookies te gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid van Dash Cam.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons de gebruikersgegevens voor elk bezoek te laten ophalen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden in te schakelen om het voor mensen die onze website bezoeken gemakkelijker te maken. Sommige van onze partners / advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Vergunningen

Tenzij anders vermeld, bezitten Dash Cam en / of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Dash Cam. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt dit vanuit Dash Cam gebruiken voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je mag niet:

 • Publiceer materiaal van Dash Cam
 • Materiaal verkopen, verhuren of sublicentiëren van Dash Cam
 • Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van Dash Cam
 • Verdeel inhoud van Dash Cam opnieuw

Deze overeenkomst vangt aan op de datum van dit persbericht.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie in bepaalde delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. Dash Cam filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen Reacties voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Opmerkingen komen niet overeen met de mening en meningen van Dash Cam, haar agenten en / of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de opvattingen en meningen van de persoon die zijn of haar mening en meningen post. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is Dash Cam niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of uitgaven veroorzaakt en / of geleden als gevolg van het gebruik van en / of het plaatsen van en / of het verschijnen van de opmerkingen bij deze website.

Dash Cam behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en om opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die een inbreuk op deze algemene voorwaarden betekenen.

Garandeert u en bevestigt dat:

 • U heeft recht op de reacties op onze website plaatsen en beschikken over alle benodigde vergunningen en toestemmingen om dit te doen;
 • De Commentaren vallen geen enkel intellectueel eigendomsrecht aan, inclusief, maar niet beperkt tot, copyright, patent of handelsmerk van een derde partij;
 • De commentaren bevatten geen lasterlijk, beledigend, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy vormt
 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt voor het werven of bevorderen van zakelijke of aangepaste of aanwezig commerciële activiteiten of onwettige activiteit.

U verleent hierbij Dash Cam een ​​niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, te reproduceren en te bewerken.

Hyperlinks naar onze Content

De volgende organisaties kunnen naar onze Website linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

 • Overheidsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Distributeurs van onlineadvertenties kunnen naar onze website linken op dezelfde manier als ze hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven hebben; en
 • Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, behalve het werven van non-profitorganisaties, liefdadigheidscentra en liefdadigheidsfondsen, die geen hyperlinks naar onze website hebben.

Deze organisaties kunnen naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet onterecht impliceert sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en / of diensten; en (c) past in de context van de site van de linkende partij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende typen organisaties overwegen en goedkeuren:

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en / of bedrijven;
 • dot.com community-sites;
 • verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;
 • online directory distributeurs;
 • internet portals;
 • boekhoud-, wet- en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en brancheorganisaties.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons ​​niet negatief zou laten lijken op onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie heeft geen negatieve gegevens bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Dash Cam; en (d) de link bevindt zich in de context van algemene hulpbroninformatie.

Deze organisaties kunnen naar onze startpagina linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) betekent niet onterecht sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past in de context van de site van de linkende partij.

Als u een van de organisaties bent die in paragraaf 2 hierboven worden vermeld en u bent geïnteresseerd in het linken naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Dash Cam. Vermeld uw naam, uw organisatienaam, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst met URL's van waaruit u naar onze website wilt linken en een lijst met de URL's op onze site waarnaar u graag wilt link. Wacht 2-3 weken voor een antwoord.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

 • Door het gebruik van onze corporate naam; of
 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator die is gekoppeld aan; of
 • Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website die gekoppeld is aan dat zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de verbindende partij.

Het gebruik van het logo van Dash Cam of andere illustraties is niet toegestaan ​​om een ​​licentieovereenkomst zonder handelsmerken te koppelen.

iFrames

Zonder voorafgaande toestemming en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze Webpagina's maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website wijzigen.

Content Aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw website wordt weergegeven. U stemt ermee in om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website ontstaan. Geen enkele link (en) mag op een website worden weergegeven die kan worden geïnterpreteerd als smadelijk, obsceen of crimineel, of die de inbreuk of andere schending van rechten van derden schendt, anderszins schendt of pleit.

Uw privacy

Lees het privacybeleid

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om alle links of een bepaalde link naar onze website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk gewenst moment te wijzigen. Door continu te linken naar onze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en deze voorwaarden en koppelingen te volgen.

Verwijdering van links op onze website

Als u een link op onze website vindt die om welke reden dan ook beledigend is, kunt u op elk moment contact met ons opnemen en ons op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen overwegen, maar we zijn niet verplicht om dit te doen of om rechtstreeks op u te reageren.

We zorgen er niet voor dat de informatie op deze website correct is, we garanderen niet dat deze volledig of nauwkeurig is; evenmin beloven we om ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website actueel wordt gehouden.

DISCLAIMER

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • beperk of sluit onze of uw aansprakelijkheid uit voor overlijden of persoonlijk letsel;
 • beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of bedrog;
 • beperken een van onze of uw schulden op een manier die niet onder de toepasselijke wetgeving is toegestaan; of
 • sluiten een van onze of uw verplichtingen die niet onder de geldende wetgeving kan worden uitgesloten.

De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid die in deze Sectie en elders in deze disclaimer zijn vastgelegd: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) van toepassing zijn op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit contracten, uit onrechtmatige daad en uit hoofde van schending van de wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.